Šiesté prípravné meditačné cvičenie

 

Cvičenie vnútornej rovnováhy

 V šiestom mesiaci, nech sa žiak pokúša sústavne opakovať v pravidelnom rytme všetkých 5 predchádzajúcich cvičení. V ich zladení, koordinácií a aplikácii do bežného života spočíva podstata tohto 6 cvičenia.  Tieto cvičenia sa mu musia vyslovene dostať do krvi tak, že sa mu stanú jeho životným zvykom a súčasťou bežného života. Tým vypestuje žiak vo svojej duši peknú rovnováhu. Pritom zistí, že nespokojnosť so svetom, životom a bytosťami celkom zmizne z jeho duši. Ak sa tak stane, znamená to, že cvičil dobre. V duši žiaka bude tak panovať zmierlivá nálada  voči všetkým zážitkom, nie však ľahostajnosť. Teraz sa  mu otvára pokojne porozumenie všetkým veciam, s ktorými sa vo svete stretáva. Aj chôdza, držanie tela ako aj jeho písmo sa môže pod vplyvom týchto cvičení zmeniť.  Ak sa tak stalo, znamená to, že žiak je pripravený vstúpiť na prvý stupeň cesty vedúcej do nadzmyslových svetov. Ak niekto cvičí iné cvičenia vedúce k osvojovaniu si nadzmyslových svetov bez predchádzajúcich 6 prípravných cvičení uvedie sa veľmi ľahko do zlého stavu. V súčasnosti sú totiž duchovnosť a telesnosť tak zmiešané, ako keď v pohári zmiešame žltú a modrú tekutinu. Ak začne človek na sebe vnútorne pracovať, začína v ňom pôsobiť niečo, čo je podobné deju, keď chemik od seba oddeľuje dve tekutiny. Podobne sa od seba oddeľuje duševno a telesno. Tým, že človek, ktorý žije obyčajným životom, tak jeho duša je pevne zakotvená vo fyzickom tele, čoho čiastočne chráni v zmysle bežnej normálnosti od určitých výstredností. Naznačeným rozdelením však môže dôjsť k tomu, že fyzické telo zostáva samo so sebou nechránené a všetky vášne a výstrednosti sa môžu naplno prejaviť. Tak sa môže stať, že u niekoho, kto cvičí rôzne meditačné cvičenia a pestuje okultné techniky a pritom nedbá o pestovanie svojich morálnych vlastností v zmysle 6 prípravných cvičení, môžu vystúpiť na povrch veci, ktoré by sa, ak by žil bežným životom vôbec neobjavili. Človekovi sa môže rapídne zhoršiť povaha, objaví sa v ňom prchlivosť, namyslenosť, pomstychtivosť, závisť, zloba. Tí ľudia čo veľa rokov cvičili rôzne meditačné systémy a prešli rôznymi kurzami a školeniami to môžu na veľa konkrétnych príkladoch potvrdiť.   

Takže znovu treba zdôrazniť, že týchto 6 cvičení zbavuje žiaka škodlivých vplyvov, ktoré môžu byť vyvolané inými okultnými cvičeniami, takže mu zostane iba to čo je pre neho priaznivé.

Za druhé: Tieto prípravné cvičenia  vytvárajú a zabezpečujú „iba“ pokojný priebeh a pozitívny účinok samotných hlavných meditačných cvičení. Avšak nesmú byť cvičené len preto aby som bol akože „dobrý“ v rámci sebauspokojenia svojho ega. Žiak usilujúci sa o vnútorný duchovný  vývoj, nekoná dobro preto aby bol považovaný za dobrého, ale preto že je naozaj vnútorne hlboko presvedčený, že jedine konanie dobra môže vývoj sveta posunúť dopredu, kým hlúposť, zlo a zlé činy kladú pokroku ľudstva a sveta do cesty iba prekážky.    

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode