Štvrté prípravné meditačné cvičenie

 

Cvičenie pozitívnosti

 V ďalšom mesiaci priberieme k predchádzajúcim cvičeniam, cvičenie pozitívnosti. Cvičenie spočíva v tom, že žiak sa učí vo všetkých skúsenostiach, bytostiach a veciach nájsť to, čo je v nich dobré, krásne a zaujímavé. Žiak by sa mal denne usilovať o to, aby vždy a vo všetkom, u každej bytosti vyhľadával len to kladné. Potom môže skoro pocítiť, že i tam, kde sa cíti byť odpudzovaný ošklivosťou, skrýva sa niečo krásneho, že i v zločincovi sa skrýva dobro, že i v šialencovi sa skrýva božská duša. S týmto cvičením súvisí tiež zdržiavanie sa kritiky. Nesmie sa však na tento príkaz pozerať tak, aby sme čierne označovali za biele a naopak. Zlé nemôžeme uznávať ako dobré, omyl pravdivým, ale môžeme dospieť k tomu, že nám zlé nebráni vidieť dobre a omyl vidieť pravdivo.

Je tu však rozdiel, medzi posudzovaním, ktoré vychádza len z vlastnej osobnosti, keď človek posudzuje podľa svojich osobných sympatií. Dôležité je aby žiak stál na takom stanovisku, z ktorého sa s láskou a porozumením norí do bytosti druhého a všade sa pýta: „Ako došiel ten druhý k tomu, že je práve taký, že má také vlastnosti a také správanie?“ Takéto stanovisko vedie žiaka k tomu, aby nedokonalému človeku  skôr pomáhal, miesto toho aby ho len napomínal a kritizoval. Kto sa po celý mesiac vedome obracia vo všetkých svojich skúsenostiach k tomu, čo je v nich kladné, ten pomaly zistí, ako sa do jeho vnútra vkráda pocit, ako keby sa jeho koža na všetkých stranách stávala priepustnou a ako sa jeho duša široko otvára rôznym skrytým a jemným dejom v jeho okolí, ktoré pred tým jeho pozornosti celkom unikali. Ide práve o to, aby žiak týmto cvičením v sebe potieral nepozornosť a nevšímavosť a pestoval a prehlboval vedomú súcitnú pozornosť voči jemným záležitostiam, ľudského správania, charakteru a osudu. Ak zistí žiak, že v jeho duši sa začína objavovať naznačený pocit vedomej súcitnej všímavosti ako pocit určitej blaženosti, nech sa pokúsi tento pocit blaženosti priviesť vo svojich myšlienkach k srdcu  a odtiaľ nech ho nechá prúdiť do očí a odtiaľ potom do priestoru okolo seba. Človek týmto cvičením doslova vyrastá sám nad seba. Učí sa dívať na svoje okolie ako na niečo, čo k nemu patrí. K tomuto cvičeniu je potrebné veľa sústredenosti a predovšetkým uznania, že všetko búrlivé, náruživé, prudké pôsobí  na náladu citlivej, vedomej všímavosti ničivo. Opakovanie cvičení predchádzajúcich mesiacov pokračuje ďalej.               

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode