Organizačné pokyny k prednáškam

Organizačné pokyny

Na základe záujmu môžem usporiadať prednášku/besedu na dole uvedené témy. Tieto témy je možné kombinovať a spájať do viacerých celkov v rozsahu od 1 hodinovej prednášky do celodenného workshopu podľa záujmu a dohovoru.

Organizačne prednášky zabezpečuje záujemca. Čo sa týka financií, mimo Bratislavy potrebujem mať hradené aspoň cestovne náklady (alebo zabezpečenú dopravu), prípadne ubytovanie. Ostatné podmienky je treba dohodnúť individuálne.   

 

Spoločensko-politicke témy

 1. Charakteristika súčasného finančného systému, peniaze ako dlh, nutnosť novej paradigmy, prirodzená ekonomika
 1. Bezúročná ekonomika - utópia alebo realita, stárnutie peňazí, príklady bezúročnej ekonomiky
 1. Alternatívne menové systémy, ich rozdelenie, príklady z praxe
 1. Základný príjem a daňová reforma – paradigmatická zmena daňového a sociálneho systému
 1. Etické bankovníctvo, úverové družstvá, mikropôžičky
 1. Koncept priamej demokracie, príklady  priamej demokracie  
 1. Komunity ako miesta realizácie modelov priamej demokracie, alternatívnej ekonomiky a slobodného duchovného života – príklady komunít                 
 2. Participatívna a ekonomická demokracia
 1. Koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsky impulz k spravodlivej spoločnosti
 1. Sociálna trojčlennosť v porovnaní s ostatnými alternatívnymi koncepciami (Zeitgeist, anarchizmus, marxizmus, utopickí socialisti, Koncepcia sociálnej bezpečnosti a i.)
 1. Globálne problémy dneška – ekológia, demografía, zdroje, migrácia, terorizmus…..
 1. Nové politické a ekonomické bloky – Euroázijská únia, Šanghajská organizácia spolupráce, BRICS….

    

Spirituálne témy

 1. Rudolf Steiner – život a dielo zakladateľa antropozofie 
 1. Základné pojmy antropozofie
 1. Vývoj človeka a vývoj sveta podľa antropozofie
 1. Duše národov a duch miesta 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode