Peter Deunov

 

 Peter Konstantinov Deunov, známy pod duchovným menom Beinsa Douno, sa narodil  12 júla 1864 v Bulharsku v dedine Nikolaevka, blízko Varny v rodine pravoslávneho kňaza Konstantina Deunova. Stredné vzdelanie absolvoval v Bulharsku vo Varne. Krátky čas bol učiteľom na dedinskej škole. V 1888 roku odcestoval do USA vyštudoval teológiu a medicínu na Bostonskej Univerzite. Po ôsmich rokoch sa v 1895 roku vrátil do Bulharska a vrhol sa na systematické štúdium frenológie (poznávanie z tvaru lebky) Bulharov. No miesto štúdia frenológie im priniesol niečo viac, priniesol im Božské vyučovanie lásky. Do roku 1900 žil majster Deunov v dobrovoľnej samote ponorený do meditácií a modlitieb. V samote dospel k zasväteniu a prijatiu a ujasneniu svojej duchovnej úlohy na ktorú sa celý život pripravoval. V roku 1896 publikoval svoju knihu „Veda a Vzdelanie“. V roku 1900 vystúpil z odlúčenia a spolu z prvými troma žiakmi Penyo Kirovom, Todor Stoimenovom a Dr.Georgi Mirkovichom a mal vo Varne prvú prednášku. V nasledujúcich rokoch počet jeho nasledovníkov stúpol na mnoho tisíc. Od roku 1901 začala jeho 11 ročná púť naprieč Bulharskom, pri ktorej dával lekcie a prednášky. Najvýznamnejšie a hojne navštevované boli duchovno-umelecké stretnutia, plné spevu, modlitieb, ponaučení a rád  volané „Reťaz“.  V roku 1912 napísal  v dedinke Arbanassi  knihu „Učenie lúčov svetla“. V roku 1914 začína majster Deunov dávať pravidelné a verejne prednášky v Sofii.                         

 Majster Deunov priniesol  vedomosti novej kultúry založenej na troch zásadách: Láska nesie život, Múdrosť dáva svetlo a Pravda dáva slobodu. Majster Deunov bol pozoruhodný svojim zjavom a vystupovaním. Popíšme si jedno také stretnutie s ním slovami jeho žiaka: „Bolo to počas jeho prednášky v Sofii v jednom malom kamennom domčeku s jednou izbou, kde mal dočasný príbytok. Muž priemernej postavy, asi päťdesiatročný s šedivými  vlasmi, miernymi  očami, pokojný, tichý, s hlbokým výrazom v tvári. Jeho vnútorný pokoj a sila sa hneď preniesol aj na mňa. Zdalo sa akoby s neho prúdila nadpozemská čistota. " Izba bola plná keď hovoril, okno bolo otvorené aby ľudia zhromaždený pred domom mohli počuť jeho slová. Boli tam tiež keď snežilo. Jedná žena, ktorá sa už nezmestila do malej izbietky, stála pri okne a okúzlená jeho slovách, keď prednáška skončila, nemohla zdvihnúť svoje nohy zo zeme, podpätky jej topánok primrzli. Jeho slová mali podmanivú moc, vlnili sa ako svetlá vlna sledujúc vlastný rytmus a silno sa dotýkali vnútra človeka, zobúdzali jeho vyššie ja.                                  

 V  roku 1922 bola otvorená škola ezoteriky určená pre mladých ľudí (Špeciálna trieda) a všeobecná trieda. V dviadsiatych rokoch 20 storočia začali po celom Bulharsku vznikať krúžky bádateľov pravdy, čerpajúce z diela majstra Deunova. Ich počet dosiahol ku koncu dvadsiatych rokov 144. V roku 1927 majster Deunov spolu s jeho žiakmi si  založili svoju vlastnú usadlosť s prednáškovou sieňou na mieste blízko Sofie, ktorý dostal názov "Izgrev" (východ slnka). Toto centrum sa stalo akousi ezoterickou komunitou-školou, centrom intenzívneho spirituálneho života. V roku 1929 bol zorganizovaný aj prvý letný tábor v pohorí Rili, ktorý sa odvtedy organizoval za veľkého zájmu každoročne. Program centra zahŕňal prednášky, kurzy a každú nedeľu ráno o 5 hodine a o 10 hodine boli konané pre verejnosť aj bohoslužby. Majster bol dobrým hudobníkom, skladal duchovné piesne a melódie. V roku 1933 začal vytvárať paneurhythmiu, ako duchovné pohybové umenie, ktoré bolo kompletizované v roku 1942. Tieto posvätné pohybové cvičenia, vykonávané za sprievodu majstrom skomponovanej hudby boli vykonávané každé ráno v čase od 22 marca do 22. septembra všetkými jeho stúpencami. Vojnu strávil majster Deunov zo skupinou najvernejších žiakov v dedinke Marchevo blízko Sofie. 27.12.1944 majster Peter Deunov v Sofii zomiera. Zanechal za sebou hodnotné dielo v podobe 184 kníh obsahujúcich jeho prednášky a hudobné skladby, ktoré boli zverejnené v rokoch 1896 a 1948. Počas komunistického obdobia duchovné učenie majstra Deunova  pre verejnosť upadlo do zabudnutia, no v západnej Európe (vo Francúzsko) jeho učenie žilo a ďalej sa rozvíjalo prostredníctvom  jeho slávneho žiaka Omraama Mikhaela Ivanhoe.  V Bulharsku samom až v súčasnej dobe, po politickej zmene sa znovu začali vydávať jeho knihy a záujem o jeho učenie znovu vzrástol.

Tu sú jeho niektoré výroky:

 "Keď hovorím o Bohu, mám na mysli to posvätné - jedinú realitu - ktorú možno zažiť všade. Keď hľadáte Boha, budete ho vidieť v človeku, vo zvieratách, v rastlinách, vo vzduchu i vo vode. Mnohí si myslia, že iní ľudia ich milujú: otec, matka, bratia, sestry a priatelia. Ale tak to v skutočnosti nie je. Ak si myslíte, že vás mnohí majú radi, to sa vám len zdá. Vás miluje len jedno jediné: Boh. A keď vás miluje Boh, potom vás milujú všetci ľudia."
"Započúvajte so toho tichého, malého hlásku, čo sa prihovára vášmu srdcu! To je hlas boží. Na zemi niet ani jednej jedinej ľudskej bytosti, ku ktorej by sa neprihováral."

"Človeku patrí len to, čo mu dal Boh. Patrí mu len to, s čím sa narodil: myseľ, srdce, duša a duch, ktoré mu dal Boh. Majte na pamäti, že súkromné vlastníctvo človeka zadúša. Byť najpoprednejší vo svete, byť najsilnejší, najbohatší - to sú idey súkromného vlastníctva. Ale bohatstvo patrí všetkým; to je výsledkom aktivity vyspelých bytostí. Ktorý roľník by mohol povedať, že plody sú skutočne jeho? Aby ich dorobil, používal voly, kone, najal si robotníkov. A pomáhali mu aj prírodné činitele. Takže bohatstvo vo svete je dôsledkom kombinovaných snáh všetkých bytostí. Nik nemôže povedať, že bohatstvo patrí len jemu. To nie je dovolené, aby ste si vybudovali svoje šťastie na úkor nešťastia niekoho druhého."

"V súčasnosti sa nachádzame v prechodnej dobe medzi involúciou a evolúciou. A pretože po zostupe vždy dochádza k vzostupu, na hranici medzi dvoma epochami, t.j. v prechodnom období, dochádza k veľkému odporu, k tomu najväčšiemu utrpeniu. Preto je tu v súčasnosti toľko preťahovaní a prekážok. Ale akonáhle sa začne evolučný proces, sily budú nasmerované smerom nahor. Potom tu už prekážky nebudú. Na hranici medzi involučnou a evolučnou epochou sa nachádza Kristus. Jeho príchod zvestuje evolučnú epochu."
"Z kozmu príde nová vlna: vlna božskej lásky. Takisto ju nazývajú vlnou ohnivou. Tá vlna má veľmi mocné vibrácie, ktoré nie každá ľudská bytosť môže uniesť. Z tohto dôvodu sa hovorí, že Boh je všekonzumujúci oheň. Tí, čo sú schopní vibrácie tej vlny vydržať a asimilovať, to osvieti."

"Dnes sa nachádzate vo veľkolepej fáze života. Už onedlho budete musieť čeliť skúške ohňom. Toto sa stane ešte počas vášho života. Tá ohnivá vlna čoskoro prejde svetom a očistí ho. Všetky ľudské myšlienky a túžby prejdú týmto ohňom a očistia sa tým najdokonalejším spôsobom. Vstúpi do vás veľkolepý život a ten vás transformuje. Ako keď kováč vnára železo do ohňa, aby ho purifikoval, rovnako Kozmická inteligencia nás nechá prejsť ohňom, aby nás to očistilo a zakalilo."
"Mnohí ľudia sa vedia poučiť z vlastných chýb. Ake keď sa pokúšate dohovárať iným, tí jednoducho nechápu. Takí ľudia sa poučia len prostredníctvom utrpenia. Turbulentný prúd, ktorý predstavuje ťažké skúšky a konflikty ľudstva, sa dostaví už koncom tohto (20.) storočia. Prirodzene, vyspelejšie ľudské duše budú od tej záplavy oslobodené skôr."

"Toto je tá najnebezpečnejšia doba. Môžete zaspať a zostanete mimo. Božský vlak je veľmi presný! Môžete sa omeškať len o sekundu. Preto vaše uvedomenie, vaše srdcia a mysle musia byť ostražité. Ten, čo už žil na zemi tisíce, milióny rokov a veľa si toho vytrpel - chcel by teraz zmeškať vlak a neprijať to božské? Ak vás Boh nájde ostražitých, ako k vám bude prichádzať, začnete rásť ako semeno: budete sa rozvíjať a budete prinášať plody."
"Prichádza osvietená doba. Uskutoční sa idea zjednotenej rodiny. Táto božská jar sa dostaví postupne, nie naraz. Ľudia sa budú meniť bez toho, aby si to uvedomili. Jedného dňa sa zobudia a nájdu sa v novom štádiu, asi ako húsenica, čo sa obalí vláknom a keď sa už nachádza v zámotku, premení sa na motýľa, ktorý sa už nemôže živiť listami. To, čo teraz prichádza, možno nazvať manifestáciou božského pôvodu človeka. Nová generácia, ktorá sa dostaví, obnoví svet. To značí, že sa nachádzame v epoche, kedy sa húsenice premenia na motýle."
"Do sveta prichádza nový poriadok. Keď sa opäť vrátite na zem o pár tisíc rokov, budete si môcť overiť, čo vám teraz hovorím. Domy sa už nebudú stavať tak, ako teraz, ale budú od seba vzdialené niekoľko kilometrov. Ľudia dajú zvieratám pokoj. Výtvarníci, skladatelia a iní umelci budú mať tie najlepšie pracovné podmienky."

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode