Základné pojmy ezoteriky

Tu budú články venujúce sa základným pojmom  ezoteriky ako sú štruktúra svetov, vývoj sveta, štruktúra duchovných článkov človeka a jeho vývoj, duchovne hierarchie a ích funkcia a pod. Je to abeceda základných pojmov, ktoré bežne  používam  aj v iných už špecificky zameranejších úvahách, preto je dobre si ich dopredu definovať a oboznámiť sa s nimi. Používanie týchto pojmov vychádza hlavne z antropozofie.  

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode