Východoslovanská spiritualita

Na tejto stránke budú uverejňované články týkajúce sa  významných  mystikoch, duchovných, vedcov a  filozofov, ktorí sú zvlášť význymní pre formovanie určitých špecifických čŕt východoslovanskej (hlavne Ruskej) duchovnosti v zmysle snahy k vytvoreniu novej syntézy medzi vedou, umením a náboženstom, čo by malo byť práve úlohou budúcej Slovanskej epochy.  

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode