VÍtajte na stránkach - Základy duchovnej vedy.

Na stránke sa nachádzajú okrem niektorých prebratých textov hlavne moje články, komentáre a úvahy, zaoberajúce sa širokou škálou tém od kozmologie počnúc, cez duchovnú evolúciu človeka, geomantiu, politiku, históriu, ekonómiu,  mytológiu, ekosofiu končiac. Články som od roku 1996 písal a uverejňoval na rôzné, zväčša alternatívne alebo duchovne zamerané internetové stránky a časopisy. Odzrkadľujú stav a postupný vývoj mojich poznatkov v čase, preto majú rôznu kvalitu a formu. Hlavnými prameňmi mojich inšpirácií sú okrem vlastného prežívania a skúmania najmä Antropozofia a Sofiológia. Sofiológia ako veda o múdrosti je pokračovaním duchovnej vedy Antropozofie ako syntézy vedy, umenia a náboženstva v novej slovanskej podobe. 

V súvislosti s tým, ma zaujíma východo-slovanská spiritualita vo všetkých jej podobách, hlavne však v súvislosti s  duchovným dianím v Rusku. Rusko považujem za predvoj budúcej slovanskej kultúry, preto so záujmom sledujem všetko duchovné, kultúrne, ekonomické a iné dianie v tejto krajine. 

Ďalšou veľkou oblasťou, ktorou sa zaoberám je politika, ekonomika a fungovanie spoločnosti ako takej, hlavne v zmysle jej ozdravenia a hĺbkovej premeny v duchu sociálnej trojčlennosti.    

Som autorom štyroch kníh "Duch sveta", "Zodpovedná spoločnosť", "Sociálna trojčlennosť" a "Sociálna trojčlennosť II" v ktorých sa zaoberám vyššie uvedenými témami a malej knižky "Vedomie a sociálny život v kontexte zmien globálnej politiky a nových spoločenských koncepcií". V súčasnosti  pracujem na rozsiahlejšom  diele venujúcemu sa signatúram miesta a národov - Angelológia Európy.      

David Sulík

 

 

Novinky

12.04.2017 00:00

Kniha - Sociálna Trojčlennosť II

Predstavujem knihu „Sociálna trojčlennosť II“ s podtitulom „Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti“, ktorá je podstatne prepracovanou a cca o 90 strán rozšírenou verziou knihy "Sociálna trojčlennosť".     Anotácia: Trojčlennosť sociálneho organizmu ako...
22.08.2018 09:27

Vedomie a sociálny život v kontexte zmien globálnej politiky a nových spoločenských koncepcií

Pôvodný prepis diskusie za okruhlým stolom konaným v marci 2018.  Text bol prepracovaný do podoby menšej publikácie.      Vedomie_a_globalna_politika.pdf (158,8 kB) obalka krivky.pdf (413,2 kB)   August 2018
30.05.2022 15:43

Prednášky-videa

    10.2.2023 Prednáška - Duchovné poslanie Rusov, Bielorusov, Ukrajincov  z cyklu 7 prednášok  "Duchovia slovanských národov" Kde: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava Prednáška má rozsah cca 3 hodiny, v prípade záujmu a uhradení 10,- eur na účet SK52 7500 0000 0040...

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode