VÍtajte na stránkach - Základy duchovnej vedy.

Na stránke sa nachádzajú okrem niektorých prebratých textov hlavne moje články, komentáre a úvahy, zaoberajúce sa širokou škálou tém od kozmologie počnúc, cez duchovnú evolúciu človeka, geomantiu, politiku, históriu, ekonómiu,  mytológiu, ekosofiu končiac. Články som od roku 1996 písal a uverejňoval na rôzné, zväčša alternatívne alebo duchovne zamerané internetové stránky a časopisy. Odzrkadľujú stav a postupný vývoj mojich poznatkov v čase, preto majú rôznu kvalitu a formu. Hlavnými prameňmi mojich inšpirácií sú okrem vlastného prežívania a skúmania najmä Antropozofia a Sofiológia. Sofiológia ako veda o múdrosti je pokračovaním duchovnej vedy Antropozofie ako syntézy vedy, umenia a náboženstva v novej slovanskej podobe. 

V súvislosti s tým, ma zaujíma východo-slovanská spiritualita vo všetkých jej podobách, hlavne však v súvislosti s  duchovným dianím v Rusku. Rusko považujem za predvoj budúcej slovanskej kultúry, preto so záujmom sledujem všetko duchovné, kultúrne, ekonomické a iné dianie v tejto krajine. 

Ďalšou veľkou oblasťou, ktorou sa zaoberám je politika, ekonomika a fungovanie spoločnosti ako takej, hlavne v zmysle jej ozdravenia a hĺbkovej premeny v duchu sociálnej trojčlennosti.    

Som autorom štyroch kníh "Duch sveta", "Zodpovedná spoločnosť", "Sociálna trojčlennosť" a "Sociálna trojčlennosť II" v ktorých sa zaoberám vyššie uvedenými témami.    

David Sulík

 

 

Novinky

08.12.2017 10:01

Komunitné financovanie prekladu knihy "Sociálna trojčlennosť II" do ruského jazyka

  Kniha „Sociálna trojčlennosť II – Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti“   Podpora vydania knihy  Pripravujem do tlače knihu "Sociálna trojčlennosť II" v ruskom jazyku. K tomu aby táto kniha vyšla v ruštine a dostala sa tak k ruským...
01.12.2017 09:50

Книга «Социальная трехчленность»

Kнига «Социальная трехчленность – Центрально-европейская концепция социально справедливого общества»   Я хотел бы перевести и опубликовать свою книгу на русском языке и предложить ее российским читателям. Почему?  У меня также есть более глубокие духовные причины, которые указаны в ...
12.04.2017 00:00

Kniha - Sociálna Trojčlennosť II

Predstavujem knihu „Sociálna trojčlennosť II“ s podtitulom „Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti“, ktorá je podstatne prepracovanou a cca o 90 strán rozšírenou verziou knihy "Sociálna trojčlennosť".     Anotácia: Trojčlennosť sociálneho organizmu ako...

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode