Kniha - Duch sveta

 

Kniha – Duch sveta „Úvahy k súčasnej politike a histórii z pohľadu antropozofie“

 

Predstavujem moju knižku Duch sveta. Obsahom knižky sú politologické a futurologické úvahy a analýzy, týkajúce sa rozboru aktuálnych politických a spoločenských problémov sveta z pohľadu antropozofie a sofiológie.

 

Anotácia:

Čo sa skrýva za súčasnou politickou a ekonomickou situáciou vo svete. Súvislosti našej doby s dobou Egyptskou. Aké je hlbšie pozadie vzniku Európskej únie. Analýza histórie USA a Ruska z hľadiska duchovných rytmov, s prognózou budúceho vývoja v týchto krajinách - duchovná futurológia. V duchu antropozofie sa autor zamýšľa nad týmito témami.

 

 

Kniha bola písaná v rokoch 2001 až 2008, vyšla v roku 2009. Mnohé veci by som už dnes napísal inak, za tých pár rokov nastal veľký posun aj v mojom vnímaní aj v zmene informačného poľa sveta.  Preto treba chápať túto knihu v kontexte času.

Kniha predstavuje akýsi "programový základ" tém, ku ktorým som si predsavzal do budúcnosti sa podrobne venovať. Napríklad ku kapitole sociálna trojčlennosť som napísal rovnomennú celú knihu, ku kapitole venujúcej sa porovnávaniu egyptskej doby s našou dobou, knihu "Zodpovedná spoločnosť". Ďalej sa chcem v budúcnosti venovať metahistórii Európy, Ruska a USA. 

Kniha je vypredaná, momentálne neplánujem jej dotisk, sústreďujem sa na písanie knihy "Angelológia Európy", v ktorej sa chcem ešte viac a do šírky venovať témam načrtnutým v knihe "Duch sveta".  

Elektronickú verziu knihy "Duch sveta", ktorá je oproti tlačenej verzii obohatená o ilustračné fotky dávam k dispozícii na stiahnutie.

Duch sveta.pdf (1,8 MB)   

 

V prípade, že vás kniha "Duch sveta" oslovila, vítaný je akýkoľvek príspevok, ktorým by ste mohli podporiť ďalšie vydania mojích plánovaných kníh.

číslo účtu:

IBAN: SK32 0900 0000 0001 1077 8956

BIC: GIBASKBX 

 

 

Obsah knihy

 

I. ÚVAHA SPOLOČNOSŤ A DUCHOVNO..........................................5

 

II. ÚVAHA SÚVISLOSTI NAŠEJ DOBY S DOBOU EGYPTSKOU.................16

 

III. ÚVAHA ANALÝZA USA Z POHĽADU DUCHOVNEJ FUTUROLÓGIE........33

 

MINULOSŤ - VÝVOJ DO ROKU 1989...............................................35

1701-1773- Rafael / Merkúr......................................................39

1773-1845- Anael / Venuša.......................................................40

1845-1917 Michael / Slnko........................................................41

1917-1989- Samael / Mars........................................................43

SÚČASNOSŤ, ZACHARIEL / JUPITER 1989-2061................................46

Politika..............................................................................47

Ekonomika..........................................................................49

Spoločnosť a veda..................................................................51

Náboženstvo a kultúra.............................................................55

BUDÚCNOSŤ.........................................................................60    

 

IV. ÚVAHA ANALÝZA RUSKA Z POHĽADU DUCHOVNEJ FUTUROLÓGIE.....65

 

VÝVOJ DO ROKU 1989 .............................................................65

SÚČASNOSŤ A MOŽNÉ TRENDY DO BUDÚCNOSTI................................74

 

V. ÚVAHA DUCHOVNÉ POZADIE PROCESU ZJEDNOCOVANIA EURÓPY.....85

 

DUCH EURÓPY......................................................................85

Kresťanská ezotérna línia procesu zjednocovania.............................87

Katolícka línia procesu zjednocovania..........................................91

IDEA ZJEDNOTENEJ EURÓPY......................................................94

Európa musí byť vládkyňou svojho osudu.......................................94

Európa, kolíska demokracie, sa musí stať aj jej strážkyňou................97

Európa sa musí znovu stať vodkyňou humanizmu.............................98

Zjednotená Európa je predzvesťou všeobecnej solidarity v budúcnosti.....99

Použitá literatúra.................................................................102

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode