Kniha-Zodpovedná spoločnosť

 

Predstavujem moju knižku „Zodpovedná spoločnosť“ s podtitulom „Alternatívna ekonomika, priama demokracia a komunity ako cesta k spravodlivejšej spoločnosti“.

 

Anotácia:

Hospodárska kríza ako prejav choroby svetového finančného systému. Nutnosť nového peňažného systému. Dať späť peniazom ich pôvodný význam. Prirodzená ekonomika. Starnutie peňazí. Bezúročná ekonomika. Nahradenie konkurencie spoluprácou. Alternatívne finančníctvo. Základný príjem. Zastaranosť a škodlivosť straníckej demokracie. Priama demokracia ako skutočná demokracia. Právo veta a model samosprávnej demokracie. Komunity ako cesta k novej spoločnosti. Hľadanie ideálnej komunity. 

 

Opis knihy

Som presvedčený, že najbližšie roky nás čakajú vo svete prevratné zmeny v ekonomike, politike a vôbec v sociálnom živote. Veci, ktoré doteraz fungovali, zrazu nejdú a svet stojí pred otázkou, ako ďalej. Svetová kríza hospodárstva je len obrazom krízy celej spoločnosti, jej usporiadania a fungovania. Politici vyvolávajú dojem, že hľadajú riešenia na ozdravenie ekonomiky, ale v skutočnosti nevedia, čo robiť. Kniha „Zodpovedná spoločnosť“ vznikla ako reakcia na túžbu ľudí zorientovať sa v niektorých otázkach týkajúcich sa súčasných ekonomických a spoločenských zmien. Jej zmyslom je  v stručnosti ukázať, ako funguje náš súčasný finančný systém založený na úvere a spotrebe, kde je podstata problému práve prebiehajúcej hospodárskej krízy a kam súčasný finančný systém smeruje. Z riešenia otázky krízy vyplýva nutnosť zavedenia nového peňažného systému, ktorý by dal peniazom a ekonomike vôbec ich pôvodný význam. Kniha chce čitateľa oboznámiť s rôznymi podobami alternatívnej alebo dnes často nazývanej „prirodzenej ekonomiky“ ako sú starnutie peňazí, bezúročná ekonomika, základný prijem a pod., ako aj s niektorými  najznámejšími príkladmi jej uplatnenia v praxi. Ďalšia časť je venovaná politickému usporiadaniu a systému správy spoločnosti. Forma zastupiteľskej parlamentnej demokracie založenej na vláde strán sa javí pre 21. storočie ako zastaraná a brzdiaca skutočnú demokraciu. Východisko vidíme v prechode k skutočnej demokracii, a to k priamej a v jej rôznych uplatneniach v podobe modelu samosprávnej demokracie, právu veta, referendu atď. Od alternatívnej ekonomiky a priamej demokracie sa presunieme ku komunitám, čiže spoločenstvám ľudí, ktoré sa v praxi pokúšajú uskutočňovať prvky priamej demokracie ako aj alternatívnej ekonomiky v duchu trvalo udržateľného života a ekológie. Predstavíme si bližšie niekoľko najznámejších komunít ako uplatňujú svoje ideály v praxi a pokúsime sa hľadať model ideálnej komunity pre 21. storočie pre svet ako aj pre naše podmienky.     

 

 

 

 

 

 

Knižka vyšla v roku 2010 vo vydavateľstve:

 

© PhDr.Vladislav Stanko

Jána Smreka 10

841 08 Bratislava

 

Knihu si môžete objednať:

1. V rámci Bratislavy odber osobne u mňa podľa dohody, alebo si objednať na suldav@centrum.sk pošlem na dobierku.  Cena 7 eur.

 

2. V predajniach Panta Rhei

https://www.pantarhei.sk/knihy/beletria/slovenska-beletria/zodpovedna-spolocnost.html

 

3.    https://www.antreshop.sk/products/socialna-trojclennost/

 

4. V ČR je možné knihu kúpiť na franesa.cz/produkt/zodpovedna-spolocnost-david-sulik/

 

Kniha má 145 strán a je rozdelená do 4 veľkých častí a 22 kapitol  plus úvod a záver.

 

 Obsah knihy

 

Úvod.................................................................5

I. NEZMYSELNOSŤ SÚČASNĚHO FINANČNÉHO SYSTÉMU....7

Hospodárska kríza................................................9

Pochybnosť ekonomických pojmov a ukazovateľov...........17

Peniaze ako dlh...................................................26

II. PRIRODZENÁ EKONOMIKA....................................33

Nutnosť zavedenia bezúročnej ekonomiky.....................34

Starnutie peňazí...................................................37

Výhody zavedenia starnutia peňazí..............................42

Islamské bankovníctvo............................................45

Alternatívne menové systémy....................................49

Základný príjem a daňová  reforma..............................56

Model Joytópia......................................................67

Úverové družstvá...................................................70

Mikropôžičky........................................................76

Etické bankovníctvo................................................80

III. PRIAMA DEMOKRACIA......................................... 84

Historické pozadie priamej demokracie.........................86

Koncept priamej demokracie......................................92

Príklady návrhov zavedenia priamej demokracie...............96

Bahaisticky systém správy........................................101

Právo veta..........................................................103

IV. KOMUNITY......................................................109

Komunity predchádzajúcej doby...................................109

Moderné duchovné komunity.................................... .115

Rodová osada, komunita 3. tisícročia............................128

Možnosti vytvárania komunít na Slovensku......................132

Záver - vízia novej Európy.........................................140

Zdroje................................................................144

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode