List Konzervatívnemu inštitútu

List bol určený pre Konzervatívny inštitút ako reakcia na ich manipulovanie s verejnou disusiou ohľadom Waldorfskej pedagogiky. List bol publikovaný aj v časopiese Trojruža

 

Vážení členovia Konzervatívneho inštitútu!

  

Som rodič dvoch detí, ktoré sú žiakmi III. ročníka WŠ. S pozadím školy, metódou aj didaktikou som bol už pred tým oboznámený a plne s ňou súhlasím. Mne a mojim deťom tento štýl vyučovania plne vyhovuje a so školou a jej učiteľmi som veľmi spokojný. Vážim si ich trpezlivosť a vnútornú silu, ktorú musia stále preukazovať voči neustálym útokom a štvaniu. Ako rodič viem akú školu som si vybral a nepotrebujem nikoho z vonku aby mi dokazoval, čo je správne a čo nesprávne, aký typ vyučovania je ten správny. Slobodu myslenia a rozhodovania v otázkach slobodného výberu školy považujem za základný atribút normálnej slobodnej občianskej spoločnosti, ktorej vy máte plne ústa. Komu sa nepáči tento druh škôl ma na výber stovky bežných štátnych aj súkromných škôl rôzneho typu.

Preto naozaj nerozumiem zmyslu konferencie, ktorú usporiadal váš inštitút. Účelový výber hostí pozvaných na konferenciu napovedá, že hlavným zmyslom tejto diskusie nebude viesť otvorenú diskusiu o plusoch a mínusoch toho spôsobu vyučovania, ale zmyslom je vytvoriť sústredený tlak v zmysle negatívnej kampane a diskreditácie smerujúcej k potlačeniu Waldorfského školstva. Je tam prizvaná S. Nováková, pani ktorá v škole nemá dieťa už 5 rokov a ktorá si našla ďalší zmysel života vo vedení negatívnej kampane voči W škole (a okrem toho spormi s rôznymi inými inštitúciami a príslušníkmi rodiny), pričom jej nestále 5 ročné angažovanie sa voči WŠ ako aj nezmyselnosť argumentov poukazuje na zníženú schopnosť rozlišovania medzi svetom fantázie a reality (príklad s trpaslíkom stále prezentovaný vo všetkých médiách). Výber pani Vaníčkovej z Čiech je zase len ďalšou ukážkou účelového výberu. Táto pani je podobný prípad ako vyššie spomínaná p. Nováková. Váš inštitút vôbec nebral do úvahy nadpriemerné výsledky a úspechy stoviek ak už nie tisícov žiakov v ČR (v súčasnosti už 12 základných a 4 stredných škôl) v etablovaní sa na stredných ako aj vysokých školách a nepozval žiadneho relevantného zástupcu waldorfského školstva z ČR. Takisto pozvanie p. Orbanovej z tzv. ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt považujem za veľký vtip, keďže táto ekumenická spoločnosť reprezentuje iba určité extrémne názory úzkeho kruhu vybraných katolíckych aktivistov (a do počtu pár evanjelikov), pre ktorých je sektou všetko čo nie je v súlade s ich úzkym videním sveta. Pre mňa ekumenická organizácia by predstavovala zástupcov islamu, budhistov, hinduistov, taoistov, bahaistov, ateistu, antropozofa a pod. potom by sa dalo hovoriť o skutočnej ekumenickej spoločnosti, ktorej názory by sa dali brať vážne. Podotýkam, že vo Waldorfskej škole je povinným voliteľným predmetom katolícke náboženstvo, ktoré je hojne navštevované napríklad aj mojimi deťmi. Objektívne by bolo prizvať si katolíckeho kňaza vyučujúceho na tejto škole, aby si vážený inkvizičny tribunál vypočul aj názory priameho svedka o pôsobení „tajomnách sektárov“. Asi by boli prekvapení pozitívnym vyjadrením tohto katolíckeho kňaza. Mimochodom neviem o takej katolíckej škole, kde by sa ako dobrovoľný voliteľný predmet vyučoval napr. budhizmus, islam, alebo aj antropozofia.  

Na základe týchto skutočností a účelového výberu hostí som dospel k názoru, že naozaj hlavným dôvodom zvláštnej a iracionálnej nenávisti k Waldorfskej pedagogike musia byť nejaké zvláštne subjektívne dôvody. Jediné vysvetlenie je, že ideologické. Myslel som si, že doba ideologického selektovania a posudzovania skončila s koncom vedúcej úlohy komunistickej strany, ale asi som sa mýlil. Týchto pár ľudí, ktorí reprezentujú tzv. konzervatívne názory má patent na rozum a dovoľujú si posudzovať všetko od stvorenia vesmíru až po školstvo, čím mi pripomínajú neomylnosť svätej inkvizície v stredoveku. 

Záverom svojho listu vyjadrujem pochybnosť nad zmyslom tejto panelovej diskusie, keďže všetky argumenty proti waldorfskej pedagogike a škole boli už stokrát vyvrátene (viď vyhraný spor s TV Markíza) a zjavne nejde o diskusiu, tak ako ju poznáme v otvorenej slobodnej spoločnosti, ale o propagandistickú kampaň sledujúcu pre mňa nepochopiteľný cieľ. Preto vás žiadam aby aspoň pre zachovanie zdania vašej objektivity boli prizvaní aj zástupcovia Waldorfskej školy a rodičov a to v takom istom počte ako budú zastúpení kritici.

S pozdravom

D.Sulík 
 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode