Sebechleby-Running Small Comunities II

Budovanie malých komunít II – pozvánka na akciu

Pozývame Vás na druhý ročník workshopu o budovaní malých komunít – Running Small Communities II. Tentokrát sa chceme viac sústrediť na praktické aspekty života v komunitách – návštevou existujúcich komunít,  vytvorením priestoru pre stretnutie so záujemcami o ich budovanie a lektormi, ktorí ponúknu svoje praktické poznatky a skúsenosti.

Workshop sa bude konať v termíne  14. – 19. 6. 2016 na strednom Slovensku v malebnej lokalite Stará Hora pri obci Sebechleby.

Hlavné témy, ktorým sa chceme venovať, sú:

  • Sociálne aspekty komunít a podmienky ich trvalej udržateľnosti
  • Permakultúra ako spôsob budovania rodového sídla
  • Manažment vody v krajine a hospodárstve
  • Alternatívne ekonomické systémy a ich využitie pre malé komunity

Okrem týchto tém chceme navštíviť existujúce komunity a projekty, diskutovať a zdieľať skúsenosti a skúsiť nájsť riešenia pre reálne prípadové štúdie. Navštívime komunitu, ktorá nám poslúži ako ilustračný príklad konceptov a prístupov a materiál pre experimentovanie. Spolu s lektormi bude možnosť vyskúšať si proces dizajnu malého hospodárstva od začiatku a v komplexnejšom pohľade, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre vlastné projekty.

Od účastníkov workshopu sa očakáva záujem o tému a aktívny prístup, a ideálne aj zdieľanie vlastných skúseností. Účastníkmi budú ľudia zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, komunikačným jazykom bude angličtina, tlmočenie z/do slovenčiny/češtiny bude zabezpečené pre lektorov, ktorí nehovoria po anglicky. Účastníkom hradíme ubytovanie, stravu a čiastočne aj dopravné náklady.


Tím workshopu, workshop@smallcommunities.eu

www.facebook.com/events/1794858957410803/

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode