Egypt 3

 

 

Niektoré postrehy o súvislostiach našej doby s dobou egyptskou

III. časť

Na pozadí minuloročného, celým svetom sledovaného prezidentského súboja o post amerického prezidenta, medzi G. Bushom a J. Kerrym sa vo mne vynorili nové obrazy ukazujúce určitým zvláštnym spôsobom na ďalšie významné súvislosti našej doby s dobou egyptskou. Na túto egyptskú súvislosť sa tiež nie náhodou poukazuje vo viacerých knihách V. Megreho, zvlášť osobitne však v 6. knihe, v ktorej jedna časť je venovaná okolnostiam a pozadiu udalosti okolo 11. septembra 2001. Okrem iného dôležitého sa tam spomína, ako sa G. Bush v tejto kritickej chvíli, ako jeden z mála vládcov významnej ríše v histórii od doby starého Egypta, keď skupina kňazov vytvorila dlhodobý program manipulácie ľudstva pomocou už v predchádzajúcich častiach spomínaného umenia obraznosti, dokázal odpojiť od umelého pola (Matrixu) vytvoreného žrecmi a tým sa na okamžik vymkol spod ich kontroly. Tento pre žrecov neočakávaný okamžik prameniaci ani nie tak z vedomého konania G. Busha, ako skôr z dôvodov jeho karmického predurčenia, keď jeho nedokonalosť spočívajúca v chatrnom intelekte a určitej osobnostnej prostoduchosti, sa stala možnosťou práve pre svetlé sily obísť jeho žrecmi ovládaný intelekt a zapôsobiť na jeho podvedomie. Tento krátky, ale možno dôležitý okamih zapôsobil zaváhanie Bushovej schopnosti rozhodovania a tým mierne spomalil spätnú reakciu, na ktorú žreci čakali.

Útok z 11. septembra bol v polovici zastavený, čím sa reťaz udalostí vedúcich k veľkému globálnemu konfliktu a možno až k III. svetovej vojne, nezačala odvíjať presne podľa očakávaní žrecov. Cieľom žrecov bolo, aby udalosti okolo 11. septembra, ktoré mali byť oveľa gigantickejšie a ničivejšie ako naozaj boli, mohli slúžiť ako zámienka na napadnutie Afganistanu a Iraku, ale aj Sýrie a Iránu, pokiaľ možno v čo najkratšom intervale, najlepšie však naraz. Cieľom bolo vyvolať masový konflikt s moslimským svetom. Invázie do Afganistanu a Iraku síce začali a vytvorili veľmi nebezpečnú vojensko-politickú situáciu vo svete, ale ich zlé načasovanie a priebeh spomalený práve Bushovým vypnutím sa zo systému, nestačili k tomu, aby ich prepojili do jedného celku. Krvavé teroristické akcie v Čečensku (Moskva, Beslan) veľmi a presne účelovo zasahujúce emocionálnu sféru v Rusku boli už len následné prejavy zúrivosti temných síl snažiacich sa priliať olej do ohňa a vtiahnuť hlbšie aj Rusko, prostredníctvom konfliktu na Kaukaze, do širšej celosvetovej protiteroristickej aliancie. Tomu sa vedenie Ruska tvorené bývalou intelektuálnou elitou KGB majúcou k dispozícii kvalitné informácie aj z mimozmyslovych zdrojov, úspešne vyhlo. Takisto rýchlo plánovaná invázia do Sýrie a Iránu sa zatiaľ neuskutočnila napriek snahe využiť aktuálne problémy s nákupom jadrového materiálu pre Irán a prítomnosti vojsk Sýrie v Libanone ako zámienku ku konfrontácii.

Ak berieme do úvahy oficiálnu verziu, že nejaká skupina fanatikov pod rúškom moslimskej ideológie vedená šikovnými a inteligentnými organizátormi rafinovaných teroristických útokov, odrazu vyhlásila vojnu západnému svetu, musíme sa zároveň spýtať, odkiaľ sa odrazu takýto záhadní vodcovia objavili, aká sila stojí za nimi a poháňa ich k tak rafinovaným a agresívnym činom a prečo sa to deje práve teraz ? Keď sa skúsime na tieto významné postavy ideologických vodcov moslimského extremizmu nedávnej minulosti aj súčasnosti napojiť a pozrieť sa na nich určitým nezaujatým, hlbším pohľadom, môžeme cítiť za nimi stáť a pôsobiť starobylé postavy egyptských kňazov, ktoré prostredníctvom žehnajúcich gest odobrujúcich teroristické akcie manifestujú svoj vlastný rituálny obrad obetovania. Títo moslimskí vodcovia naozaj pôsobia ako nejaké média, ako nástroje potrebné k vykonávaniu pokynov tých najvyšších žrecov sídliacich na opačnej strane zdanlivého nepriateľa. Pri takých postavách, ako napríklad boli už zosnulí ajatolláh Chomejni, alebo duchovný vodca Hamasu šejk Jassin, ale aj stále skrývajúci sa Usama bin Ladin, môžeme pri bližšom a podrobnejšom skúmaní ich typológie, prejavu, hlasu a celkovej charizmy pozorovať určité pre nich špecifické rysy odlišujúce ich od bežných fanatikov. Hlavne u Jassina a Ladina je vidieť zvláštnu charizmu, jemný úsmev, lahodné vláčne pohyby, sebaistota a pre ľudí západnej civilizácie nepochopiteľné opovrhovanie životom. Sila z nich idúca má v sebe niečo nadarabské, niečo veľmi dávne, pripomínajúce skôr starozákonných prorokov, alebo egyptských kňazov. Prostredníctvom starého Egypta, akoby v nich boli manifestované mohutné sily dávnej Atlantskej doby. Taký slepý a na vozíku nemohúci starec, duchovný vodca Hamasu šejk Jasin, ktorý šepotavým hlasom a jemným zdvihnutím prsta bol schopný poslať desiatky Palestínčanov na samovražedné útoky mi zvlášť pripomínal postavu bieleho čarodejníka Sarumana z trilógie „Pán prsteňov“, ktorý spojený s ohnivým okom Sauronovým zo svojej veži dokázal štvať čierne vojská k útoku.

Žrecmi umelo eskalovaný konflikt medzi západným a moslimským svetom je len jedným z prejavov boja medzi silami temna a svetla tiahnúceho sa tisícročiami a využívajúceho určité kvality času a historické momenty k vytváraniu rôznych konfliktných situácii. Pre našu civilizačnú epochu je z hľadiska pôsobenia svetovej karmy zvlášť významná súvislosť s tromi konkrétnymi historickými časovými úsekmi a to s dobou pádu historickej Atlantídy niekedy okolo roku 10 000 pr.n.l, dobou pôsobenia zakladateľa egyptskej kultúry mýtického Hermesa a dobou vzniku kultu boha Sutecha v rokoch približne 1300 až 1000 pr.n.l., ktoré sa aj prekrýva s obdobím vládnutia 354 ročného ducha času Samaela (Mars). Z hľadiska posledne menovaného obdobia, ktoré samé je už len určitým vyvrcholením predchádzajúcich tisícročných bojov medzi skupinami žrecov slúžiacich „Temnému pánovi“ a žrecov slúžiacich silám svetla, by sme mohli povedať, že sa jedná o vyvrcholenie mytologického zápasu kňazov boha Sutecha (Marsu) zo silami Isis a Osiris a určitý zásadný zlomový bod, ktorý určil smerovanie histórie ďalších tisícročí pod úplnou kontrolou žrecov. Je zaujímave, že práve toto Samaelské obdobie začalo v Egypte udalosťou spiknutia kňazov voči faraónovi Achnatonovi ( 1353-1335 pr.n.l.), ktorý sa vymkol spod ich kontroly a chcel zrušiť mnohobožstvo a nastoliť kult jediného boha, slnečného boha Atona. Achnaton bol zabitý a následne nastalo obdobie pozdvihnutia božstva Sutecha a definitívne upevnenie moci žrecov. V 20. storočí sa v dobe 72 ročnej vlády Samaela (1917-1989) zopakovala táto udalosť v inej forme, ktorá akoby bola paralerou a nejakým osudovým vláknom spojená s dávnym egyptským sprisahaním. Bolo to zavraždenie obľúbeného amerického prezidenta Kennedyho tiež opradené mnohými nejasnosťami a dohadmi. V egyptskom Samaelskom období sa uskutočnila aj iná významná historicko-mytologická udalosť, keď žrecom Mojžíšom bol pomocou genetickej mágie sformovaný židovský národ a vyvedený z Egypta. 

V súčasnej dobe bola osoba G. Busha mladšieho vybratá kňazmi egyptského boha Sutecha ako nástroj ich pomsty v neutichajúcom boji, ale svoju úlohu v podstate nesplnil tak, ako to od neho žreci očakávali a Bush nevedomky skôr pomohol strane svetlých síl. To, že sa G. Bush vymkol spod kontroly bolo žrecom jasné hneď 11. septembra, ale obrátiť sa proti nemu bolo možné až zhruba v polovici Irackého ťaženia. V určitom bode vojny v Iraku bola obrátená karta  a zdanlivo z  jedného dňa na druhý sa sila médií prudko otočila voči Bushovi. Začalo jeho démonizovanie a zosmiešňovanie po celom svete. Odrazu sa objavili stovky fotiek ukazujúcich zneužívania väzňov v irackých väzniciach bleskurýchlo poskytnutých médiam. Sila médií stelesňovaná svetovou továrňou na sny Hollywoodom, riadená majstrami umenia obraznosti, sa ako na povel otočili na stranu nového adepta žrecov Johna Kerryho a vyvinuli pomerne dosť silnú aktivitu smerom k jeho podpore. Na objednávku Hollywoodu bol známou metódou dezinformácie t.j zmiešaním 90% pravdy s 10% nepravdy natočený dokumentárny film režiséra Mooreho o udalostiach okolo 11. septembra, dokonale kompromitujúci a démonizujúci hlavne samého G.Busha. Americkí politici a dokonca aj predstavitelia CIA (ktorí predtym mlčky schvalovali všetky aktivity) odrazu začali spochybňovať útoky na Irak. Podpora temných síl sa otočila smerom ku dovtedy neznámemu a bezvýznamnému politikovi Johnovi Kerrymu, ktorý  bol vykreslovaný ako demokrat a mierotvorca. To, čo Bush nedotiahol, t.j. prostredníctvom Afganistanu a Iraku rozpútanie svetového konfliktu mal dokončiť veľmi programovo a neomylne vybratý Kerry. Otázkou je prečo bol vybratý na volebný zápas s Bushom práve Kerry, ktorého som osobne vnímal vyslovene ako favorita temných síl, ako vhodnú bábku v rukách žrecov.

Som presvedčený, že keby prišiel k moci J. Kerry nielenže by nestiahol vojska z Iraku, ale začal by aj nový konflikt s Iránom a zo Sýriou. J. Kerry má povesť typického obracača kabátov, vždy povie len to, čo druhí chcú od neho počuť a čo je najvýhodnejšie v danej chvíli povedať. Je ideálnou bábkou, dobrým médiom vhodným k modelovaniu podľa predstáv žrecov a hlavne je v ňom určitý genetický kľúč použiteľný v najťažších situáciach. Tento kľúč súvisí s jeho pôvodom. Na rakúskych genealogických stránkach som našiel jeho rodokmeň a je veľmi zaujímavý. Jeho otec pochádzal z Čiech, vlastnym menom Kohn, v rodine boli samy Koheni a Leviti, ba vzdialene bol aj rodinou s legendárnym rabínom Loewym, tvorcom Golema. Aj keď z halachického hľadiska nie je Kerry žid, pretože matka pochádza z bohatej rodiny protestantských Forbesovcov, aj tak v Kerrym koluje kohénská kňažská, ako aj levitská krv. Je zaujímavé že kohénstvo sa dedí po otcovi čím sa akoby mimovoľne stavia nad halachické ponímanie židovstva. Treba si uvedomiť, že keby bol čistokrvným židom, nemal by v USA nikdy šancu byť prezidentom, tak ako nemôže byť ani černoch, ázijec, alebo žena. Je nepísaným pravidlom, ktoré sa za celú históriu USA vždy dodržiavalo, že prezidentom musí byť rodený američan, beloch a protestant, výnimkou bol tušim len Kennedy, ktorý bol katolík. Aj iní predchádzajúci prezidenti, ktorí nemali židovskú krv boli síce tiež dosadený a manipulovateľní , ale tu ide o nasadenie najťažších kalibrov vo finálnom boji a to aj za využitia genetickej mágie.

Je paradoxom, že v tejto prelomovej chvíli sa o funkciu prezidenta najväčšej veľmoci sveta uchádzal človek z pokrvného rodu židovského kňazstva. A záhadou je že, tento argument nikto nevytiahol v kampani. Tí, čo sa zaoberajú júdaizmom vedia, čo znamená kohenstvo v židovstve. Kohéni boli priama kňažská vrstva a Leviti im slúžili ako ich pomocníci, povedané moderným jazykom vytvárali im ekonomicko-politické pozadie. Pričom svôj pôvod ako Leviti tak aj Kohéni, odvodzuju od Mojžíšovho brata Aróna. O Levitoch sa aj V. Megre zmieňuje tajomne ako o určitej duchovnej kaste, alebo elite, ktorá využila židovsky národ ako akúsi fyzickú schránku, ako nosič vedomia určený pre uskutočňenie prenosu egyptských vzorcov prostredníctvom krvi. V židovstve totiž stále funguje mágia krvi, na tom vlastne celé židovstvo spočíva. Veď aj starozákonný a židmi doteraz uznávaný boh Jehova je mesačným bohom, bohom pokrvnosti a dedičnosti. Práve mágia krvi, mágia rodovej spojitosti je tým, čo vytvára súvislosť v tejto politickej vrcholovej situácii s dobou dávneho Egypta.

Na začiatku tejto mágie krvi bol veľký žrec Mojžíš, sám nejasného pôvodu, kde povesť o jeho nájdení v  kolíske na vode je pravdepodobne symbolická, lebo takouto povesťou sa hovorilo o každom výnimočnom zasvätencovi. Pod jeho vedením sa uskutočnil exodus, ktorý neznamenal iba odchod z Egypta, ale hlavne vznik jedného hypernároda, skutočného vyvoleného národa akejsi elite medzi ostatnými národmi, čo sa mala stať akoby kňažským národom pre celý svet. Židovský národ mal prepracovať fyzické telo, étericke a astrálne do takej podoby, aby sa stalo vhodným nosičom vedomia jednak pre Krista, ale zároveň aj čo je paradoxné pre princíp stelesňujúci jeho opak, reprezentovaný práve silami Lucifera. To znamená ako keby v Levitoch ( doplniť nové info o levitoch) v ich krvi, sa prepašoval určity kód, ktorý tým, že je v židovskom národe sa zabránilo jeho porušeniu v dôsledku zmiešavania národa a zároveň mohol byť kedykoľvek aktivizovaný egyptskými silami z úzadia a použitý. Tu treba spomenúť, že mágia krvi, alebo inak povedané genetická mágia, bola v Egypte veľmi prepracovaná, pričom súčasná fascinácia modernej vedy klonovaním nie je nič iné, ako opakovanie tejto mágie, ale len na fyzickej rovine. S mágiou krvi tiež súvisi aj pojem modrá krv, ktorou až do dnešných dní sa označovali príslušnici šlachty. V starých predhistorických dobách totiž len súrodenci mohli mať deti. Potom sa táto schopnosť u väčšiny ľudstva premenila na svoj opak a len nepokrvní príbuzní mohli mať deti. Ale u vládnucej elity táto schopnosť medzi súrodencami mať deti zostala a ešte v egyptských časoch si dosť bežne panovníci brali za manželky svoje sestry a  spolu splodili potomkov, následovnikov. Takýto ľudia mali aj zvláštne modravé zafarbenie krvi, čo sa stalo všeobecným pojmom pre šlachtu. Potom, ak krv je nositeľkou JA a vedomia vôbec, ľudia s modrou krvou museli mať zvláštny druh vedomia.

Preto nielen v židovstve, ale medzi šlachtou celkovo, sa veľmi dbalo o svoj rodokmeň. Tu si treba spomenúť na poznámku Megreho, že žreci sa rodia v rodových líniach a veľky žrec si pripravuje svojho syna, po svojej smrti prenesie naňho celé svoje vedomie. Toto tiež korešponduje aj s praxou Iluminátov, ktorí dbaju na zachovanie pokrvnej kontinuity, kedže ich sila spočíva práve v práci s prenosom vedomia a informácii na báze nosiča krvi. Vedome pracujú zo silami Licifera. Luciferskí bratia a sestry sú bratmi na základe krvi. Kristovski bratia a sestry na základe duchovnej spriaznenosti. Ilumináti sú podľa odborníkov na sprisahania na vrchole špičky tajných vodcov USA a tým aj sveta, podľa mňa sú až druhým vykonávacim stupňom. Tak ako je pyramída moci vyobrazená na jednodolárovej bankovke, na vrchole je Sutechovo oko (Sauronovo) prvým stupňom sú nikým nepoznaní 6 žreci, ktorí pracujú s obrazmi, druhým stupňom su Ilumináti, t.j vybraní zástupcovia najbohatších a najvplyvnejších amerických rodín, ktorí pracuju s genetickou pokrvnou mágiou, a až tretím vykonávacím stupňom sú všetky možné slobodomurárske lóže a spolky, kde sú členmi bežní politici, manažéri, novinári a umelci. Mimochodom, Kerryho matka pochádza z rodu Forbesovcov, ktorí vraj tiež patria medzi klasické Iluminátske rodiny, z čoho vyplýva, že jeho ovplyvňovanie bolo zabezpečované z dvoch úrovni riadenia.  

John Kerry bol pripravovaný žrecami a ešte donedávna by určite vyhral, no schopnosti žrecov sú narušené zmenou informačnej podstaty časopriestoru. Pravdepodobne sa sila väzieb krvi definitívne stráca a končí sa aj posledná možnosť túto väzbu krvi magicky ovplyvňovať. Kľúče do vstupu informačného poľa sú pre nich neužitočné. Sila žrecov je prvykrát tak vážne porušená, že svoj boj o čas prehrávaju a ani násilne odstranenie G. Busha tak ako v prípade Kennedyho, tiež bude už asi neuskutočniteľné. Je to možno aj vďaka predčasnému aktivovaniu duchovnej slovanskej lóže a to prostredníctvom takých inšpiráci ako sú napr. hnutie vyvolané myšlienkami Anastázie, alebo návratu uctievania pôvodneho slovanského prírodneho náboženstva, alebo u nás vznikom a ťažením sofiologie. Slovanska duchovná lóža začala frontálny útok z viacerých strán. Znamením toho môže byť, že nevychádzajú a nebudú vychádzať žiadné ničivé scenáre počítajúce s katastrofami okolo roku 2000 a 2012, alebo ešte lepšie povedané, tieto katastrofy či už na fyzickej alebo duševnej rovine, budú prebiehať pre tie skupiny ľudí a národov, ktorí odmietajú a budú odmietať existenciu duchovných princípov.   

 Slovanska duchovná lóža využila možno aj zmenu kvality času a to v súvislosti s R.Steinerom ohlasovaným príchodom Krista do éterickej sféry Zeme. Príchod Krista v éterickej podobe má zásadny a premieňajúci vplyv na všetky ríše elementárnych bytosti, zvierat, rastlín, ale aj ľudí u ktorých dochádza k zásadným premenám ich duševnej konfigurácie, na čo napriklad poukazuje aj slovinsky jasnovidec a geomant Marko Pogačnik. Akoby sa prekročil bod obratu, keď mágia ducha definitívne prevážila mágiu krvi, a tým nastáva koniec starej moci. Moc Egypta končí a začína moc novej Perzie.

 

David Sulík  

2004

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode