Občianský snem

Dňa 17.11.2011 sa v Bratislave zúčastňujem aj so svojími návrhmi na Občianskom sneme. Ide o historicku chvíľu, ktorá ma snahu odštartovať dlhodobejšiu a hlbšiu premenu spoločnosti.   

Občiansky snem je prvé zhromaždenie občanov Slovenskej republiky, ktorého cieľom je diskutovať a v konečnom dôsledku spolurozhodovať o najdôležitejších otázkach budúcnosti našej vlasti. Je to nový a inovatívny spôsob, ako umožniť občanom aktívne sa zapojiť do prijímania závažných rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život, aj mimo volebného cyklu. Je to spôsob, ako urobiť demokraciu príťažlivejšou, ako môžu občania opätovne získať dôveru v politický systém. Občiansky snem si cení kreativitu a má tendenciu vytvárať skôr konsenzus ako hľadať víťazstvo. Ide o racionálnu diskusiu medzi všetkými zložkami spoločnosti zameranú na pochopenie, nie konflikt, no nesúhlas nie je potláčaný. Účastníci dostanú možnosť byť informovaní o všetkých stránkach problémov, v dôsledku čoho sú schopní prijímať rozhodnutia aj o zložitých otázkach. Dôležitou súčasťou snemu je prezentácia vlastných návrhov do Občianskej ústavy. Občan tak môže vstupovať do jeho prípravy niekoľkokrát. Po prvý raz návrhmi na Občianskom sneme; po druhý raz voľbou členov Ústavodarného zhromaždenia, ktoré bude pripravovať konečný text Občianskej ústavy; po tretí raz pripomienkami k práci členov Ústavodarného zhromaždenia a ďalšími návrhmi; a po štvrtý raz záverečným referendom schvaľujúcim základný zákon štátu. Tým sa výrazne posilní demokratický charakter prijímania najdôležitejších rozhodnutí v Slovenskej republike.

Občiansky snem je zvolaný symbolicky na 17. novembra 2011 o 10.00 v Dúbravke v DK. vlžšie info na www.obcianskaustava.sk

Na základe návrhov účastnikov snemu vznikol zatiaľ prienikom návrhov jednotlivých účastníkov OS predbežný návrh zmien Ústavy SR. 

 

Návrh Iniciatívy za Občiansku ústavu

 1. Odstrániť kvórum potrebné na platnosť referenda. Výsledok referenda má byť vždy a jasne právne záväzný.
 2. Pripraviť balík volebných reforiem, ktoré umožnia kandidovať do NR SR aj nezávislým osobnostiam.
 3. Maximalizovať váhu preferenčných hlasov bez percentuálneho obmedzenia.
 4. Zrušiť volebnú kauciu.
 5. Uzákoniť, aby vláda a parlament nemali právo vykonávať závažné konkrétne určené celospoločenské rozhodnutia bez súhlasu voličov.
 6. Vyhlásiť Slovensko za mierový a neutrálny štát, zrušenie armády
 7. Na všetkých úrovniach štátu zaviesť prvky e-government, priamej demokracie a participatívne rozpočty.
 8. Schváliť právnu normu, aby zákonodarnú iniciatívu nemal len poslanec, ale aj petícia 1 percenta voličov SR.
 9. Vytvoriť systém viacerých volebných obvodov s možnosťou odvolať poslanca, s ktorého prácou nie sú voliči spokojní.
 10. Odobrať poslancom imunitu a rôzne privilégiá, ktoré nemajú v demokratickom štáte čo robiť.
 11. Obmedziť mandát poslanca na maximálne dve volebné obdobia za sebou.
 12. funkcia poslanca NR SR by mala byť nezlučiteľná s akoukoľvek inou verejnou funkciou
 13. Znížiť volebné právo na 16 rokov
 14. Zaviesť priamu voľbu verejného ochrancu ľudských práv a zvýšiť jeho právomocí tak, aby mohol občanom skutočne a účinne pomôcť s ich trápeniami a krivdami.
 15. Uzákoniť dôslednú odluku cirkvi od štátu. K ústavnému článku, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo, je zjavne potrebné doplniť, že je neprípustné, aby štát protežoval niektoré cirkvi tým, že uhrádza platy ich duchovným.
 16. Zmeniť preambulu na manifest občianskej rovnosti, solidarity, jednoty v rôznorodosti s odkazom na spoločné ciele a demokratické tradície
 17. Uzákoniť zákaz prijímania darov pre politické strany od podnikateľských subjektov a zaviesť asignačnú daň na príspevky pre politické strany.
 18. Zaviesť  povinnosť schvaľovať akékoľvek ústavné zmeny len na základe referenda občanov. Vypísať voľby do Ústavodarného zhromaždenia SR, ktoré bude mať za úlohu vypracovať návrh novej, Občianskej ústavy na základe konsenzu a podnetov zo strany občanov.

 

Tieto body budú zapracované do návrhu Ústavy, ďalšie zmeny budú pripravené na základe vôle Občianského snemu. 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode