Prednáška 2

Dňa 24.5.2011 Futurologická spoločnosť na Slovensku /SKVR/ZSVTS/ a Paneurópska vysoká škola (EEI) zorganizovala veréjne stretnutie prvé zo série diskusií na tému:

Systémové alternatívy kapitalizmu

Úvodné slovo, Ing. D. Sulík

Téma:

Sociálna trojčlennosť - stredoeurópsky koncept spravodlivej spoločnosti

koreferát: h. Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška DrSc.

 

Tu je priložená prezentácia v power pointe k danej prednáške. 

 Sociálna trojčlennosť.ppt (346 kB)


 

 Názov prednášky: Sociálna trojčlennosť – stredoeurópsky koncept spravodlivej spoločnosti.

Autor: Ing. David Sulík (ekonóm, publicista)

Anotácia:
Ľudstvo túži po slobode, rovnosti a bratstve stáročia, ale stále tápa v neistote, ako tieto tri rozporuplné požiadavky uplatňovať. Kľúč k správnemu pochopeniu týchto troch požiadaviek ľudstva položil Rudolf Steiner v sociálnej trojčlennosti. Každý z ideálov slobody, rovnosti a bratstva má svoje oprávnené pôsobenie len v určitej konkrétnej spoločenskej oblasti. Sociálna trojčlennosť je sociálny model, spočívajúci na princípe rozdelenia chodu spoločnosti na tri relatívne samostatné oblasti: kultúrne-duchovnú, právne-politickú a hospodársku oblasť.

Spoločnosť teda nie je homogénnym celkom, ale je to útvar, v ktorom vzájomne pôsobia tri svojou podstatou rôzne sily. Sociálna trojčlennosť ponúka riešenie pre ďalší vývoj ľudskej spoločnosti k slobode v oblasti kultúrno-duchovnej, k rovnosti v oblasti právno-politickej a k bratstvu v oblasti hospodárskej. Sociálna trojčlennosť je stredoeurópskym impulzom a reálnou alternatívou k súčasnému spoločenskému systému nachádzajúcom sa v hlbokej ekonomickej, politickej, energetickej, ekologickej a hlavne morálnej kríze.

 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode